Wat is The AED Project?

De start in september 2018

‘Nadat ik op een treinstation een vrouw succesvol reanimeerde met een AED, ben ik The AED Project gestart. Ik ben 18, natuurlijk maakt zoiets veel indruk, je kunt het er dan bij laten of zeggen: ik ga hier wat mee doen en een verschil maken. Voor dat tweede heb ik gekozen en nu, begin 2019 hebben we al 6 AEDs hangen en tientallen mensen opgeleid sinds de start van The AED Project 3 maanden geleden. En we gaan door!’ -Stef Hordijk, Oprichter The AED Project.

AED's

Burgerhulpverleners opgeleid

mensen wonen hartveilig

Donateurs

Onze doelen

De meeste hartstilstanden gebeuren bij de slachtoffers thuis. Ruim 80% zelfs. Het probleem is dat het vaak relatief lang duurt om geschikte zorg te organiseren wanneer iemand een circulatiestilstand krijgt. Ambulances doen er in de meeste gevallen veel langer dan 6 minuten over om ter plaatse te komen. Terwijl juist de eerste 6 minuten het belangrijkst zijn. In die tijd kunnen we het verschil maken tussen leven of dood. Door AED’s in buitenkasten, midden in woonwijken te plaatsen, zorgen we dat er -dag en nacht- snel geholpen kan worden. Burgerhulpverleners pikken in geval van nood de AED op en haasten zich naar het slachtoffer. Burgerhulpverleners zijn mensen met bijvoorbeeld een EHBO of BHV diploma, maar het kunnen ook professionele zorgverleners zijn zoals artsen en verpleegkundigen. Zij zijn aangesloten via de App HartslagNu. Wanneer 112 wordt gebeld bij een hartstilstand, verstuurd de meldkamer een oproep naar de telefoons van de burgerhulpverleners in de buurt zodat zij weten dat hun kennis en hulp nodig is. Omdat zij vaak dichtbij het slachtoffer zijn, bijvoorbeeld in de zelfde straat of misschien zelfs het huis naast de noodsituatie, zijn zij vele malen sneller ter plaatse dan de Ambulance. Zij kunnen dus binnen de cruciale 6 minuten starten met hulpverlenen en daarmee de kans op overleving aanzienlijk verhogen. Als zij dit met een AED doen, kan de overlevingskans in gunstige gevallen zelfs van 5%, stijgen naar 80%.

 

Burgerhulpverleners maken bij steeds meer reanimaties het verschil tussen leven of dood: als zij binnen 6 minuten beginnen met reanimeren met een AED, is de overlevingskans het grootst. Buiten het plaatsen van AED’s, organiseert The AED Project ook reanimatie/AED cursussen samen met het Rode Kruis. Vervolgens motiveren we deelnemers zich aan te melden bij HartslagNu. Zo zorgen we ervoor dat er niet alleen een AED in een wijk hangt, maar dat bewoners ook zelf een hulpverlening kunnen starten in geval van nood. Hoe meer burgerhulpverleners er zijn, hoe sneller een van hen ter plaatse kan zijn bij een slachtoffer wanneer elke seconde telt.  

Buiten het plaatsen van AED’s en het opleiden van burgers, richt The AED Project zich ook op het verzamelen van waardevolle data. Als een van onze AED’s wordt ingezet bij een reanimatie, ontvangen omstanders en HartslagNu hulpverleners die hiervoor open staan, na afloop een vragenlijst. Door hun ervaringen en belangrijke feiten over de reanimatie samen te voegen, kunnen we de zorg verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen welke AED het best aansluit op de behoeftes van patiënten en onervaren hulpverleners en welke middelen een reanimatie efficiënter kunnen maken. Maar bijvoorbeeld ook wat de invloed is van recente of juist minder recente training van hulpverleners, op de uitkomst van een reanimatie.

Ook onderzoeken we of de Realtime Reanimatie feedback van de Heartsine Samaritan 500P (ons meest gekozen model) de overlevingskansen bevorderd. Onder de kop “twee doelen binnen één actie” vindt u meer informatie over Realtime Reanimatie Feedback. De data die we verzamelen wordt geanonimiseerd en gedeeld met fabrikanten van AED’s, trainingsinstanties en onderzoeksinstanties over de hele wereld.

Over stichting Future World Events:

Publicatie verplichting ANBI Status.

The AED Project is onderdeel van Stichting Future World Events.

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Future World Events heeft de ANBI-Status. Een stichting kan alleen aan deze status voldoen als zij zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

Geld inzameling

Zoals op deze website te zien, zamelen we geld in. Dit doen we als volgt: Iemand in een wijk wil een AED plaatsen en benaderd ons. Samen met de initiatiefnemer zetten we een project op. Vervolgens zal de initiatiefnemer het project uitvoeren. Zij/hij vraagt aandacht in de buurt voor het project. Dit wordt vaak gedaan door een flyer rond te sturen, aandacht te vragen via een buurt app of WhatsApp groep of door het te bespreken in een wijkvereniging of VVE. Vervolgens wordt men gevraagd om te doneren via de projectpagina op TheAEDProject.nl. Eventuele contanten donaties worden door de initiatiefnemer in ontvangst genomen en door haar/hem gestort via de projectpagina. Ook kan subsidie aangevraagd worden of kan een VVE of wijkvereniging bijdragen aan de AED.

Vanwaar die naam? ‘Stichting Future World Events’?

De naam Future World Events is in 2017 bedacht, toen ik (Stef) samen met twee klasgenoten (Stijn van der Donk en Matisse Eykelberg) deze stichting heb opgericht voor ons profielwerkstuk in Havo 5. Dit was om een fictief benefiet evenement voor War Child op te zetten op onze school. De stichting is dus nooit eerder voor iets ingezet dan voor The AED Project en zal, zolang de werkzaamheden en verplichtingen van The AED Project hierin georganiseerd worden, ook niet voor andere doeleinden dan The AED Project worden ingezet.

 

 

Actuel verslag van activiteiten:

We hebben AED’s geplaatst in:

Maliskamp, Rosmalen. (Meerdere)

Docfa Park, Oss.

Willemspoort, ‘s-Hertogenbosch.

Fysio Company Perron 4, Rosmalen.

Kattenbosch, Rosmalen.

Aawijk, ‘s-Hertogenbosch.

Plein 1944, Nijmegen.

Saksen-Weimar, Arnhem.

Rosmalen Noord.

Den Bommel, Goeree-Overflakkee

Er lopen (of starten binnenkort) projecten in:

Hoge Eng, Putten.

Saksen-Weimar, Arnhem

Algemene informatie
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Future World Events
Handelsnaam: The AED Project
Profiel ANBI.nl:
Statutaire zetel: ‘s-Hertogenbosch
KvK nummer: 67911420
RSIN: 857222326
Bezoekadres: Beukenlaan 1, Rosmalen 5248BE
Telefoonnummer: 06 12 87 26 38
E-mail: info@TheAEDProject.nl
Bestuurders
Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Bestuursleden:
     Hordijk, Voorzitter, Geen beloning.
     Krosse, Secretaris, Geen beloning.
     Van Vugt, Penningmeester, Geen beloning.

 

 

 

 

Bijgewerkt op: 22-1-2019

Red levens!

Start een project en zamel samen met je wijk geld in! Zo vergroot je de overlevingskans van een hartstilstand in jouw buurt.